Vaak gestelde vragen

Waar kan ik de antwoorden vinden van de kennistest criteriaraster?

De kennistest (criteriaraster) is er om na te gaan of de dienstverlener voldoende kennis heeft over de kmop-subsidiemaatregel om deze regels op een correcte manier toe te passen. De meeste antwoorden op de vragen van de kennistest kunnen in het wettelijke kader op de website van de kmo-portefeuille (FAQ door dienstverleners) teruggevonden worden.

De kennistest moet enkel ingevuld worden door dienstverleners die nieuw in het systeem van de kmo-portefeuille stappen. Alle andere dienstverleners dienen hun registratie-aanvraag elektronisch in. Alle dienstverleners, nieuwkomers of verlengers, moeten de verklaring op eer invullen, ondertekenen en terugbezorgen aan Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Tip: Om uzelf voor te bereiden voor een succesvolle audit, kunt u gebruik maken van onze online cursus.

Hoe kan ik weten hoeveel kmop-dossiers ik de laatste 12 maanden ingediend heb?

De dienstverlener kan zich via zijn persoonlijke toegangscode inloggen op de site van Agentschap Innoveren Ondernemen en per dienst zien hoeveel dossiers hij heeft ingediend.

Wat houdt de kmop-norm precies in?

De kmop-norm is opgedeeld in 5 vereisten: Activiteit, Bewijs van Ervaring, Klanttevredenheid, Kennis kmo-portefeuille en Integriteit. Elke vereiste is op haar beurt onderverdeeld in verschillende indicatoren.

Voor de specifieke inhoud van de vereisten, vrijstellingen en de indicatoren: zie kmop-norm of de online cursus die de kmop-norm in detail voorstelt.

Hoe kan ik me best voorbereiden op de audit?

De kmop-norm en het wettelijke kader de basis zijn voor een goede voorbereiding. Deze documenten schetsen de totaliteit van het audittraject en de vereisten waaraan u als dienstverlener dient te voldoen en wat u kan verwachten. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de kmop-portefeuille.

Verder heeft Management Information een stap-per-stap voorbereidend online cursus ontwikkeld om u te helpen voorbereiden voor een succesvolle audit. Bovendien organiseren we op regelmatige basis Live Q&A waarbij uw concrete vragen beantwoord worden.

Kan de auditor het eerst even komen uitleggen en tonen?

Management Information organiseert Live Q&A om u te helpen bij de voorbereiding van uw audit. Indien u dit wenst, kunnen we ook een pre-audit uitvoeren, in onze of uw kantoren of via een persoonlijke webmeeting. Contacteer ons gerust op 02 414 25 00.

Hoe worden de scores toegekend?

Tijdens de audit noteert de auditor zijn vaststellingen in een bezoekrapport en kent twee waarderingen toe voor elke indicator op basis van overeenstemming en aantoonbaarheid. De waarderingen worden uitgedrukt in: beperkt, gedeeltelijk, toereikend of volkomen.

Om te slagen moet de DVL voor elke vereiste een score van meer dan 50% behalen en/of een beperkt aantal non-conformiteiten of aandachtspunten scoren.

Hoelang duurt het auditbezoek?

De duur van het auditbezoek is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de dienstverlener en van zijn registratie-aanvraag. Zo zal een audit voor bijvoorbeeld twee diensten langer duren dan een audit voor één dienst.

Heb ik na het auditbezoek onmiddellijk mijn registratie?

Na het auditbezoek komt de Certificatiecommissie samen die het resultaat van de audit zal bepalen. Maximum 10 werkdagen na het auditbezoek ontvangt de dienstverlener het resultaat. De eigenlijke erkenning wordt afgeleverd door de Minister en kan zo’n 4 à 6 weken in beslag nemen.

Wat is het verschil tussen een Qfor en een kmop-audit?

Qfor is een kwaliteitslabel dat onafhankelijk van de kmo-portefeuille bestaat.

De kmop-audit werd midden 2013 door de Vlaamse overheid ingevoerd om dienstverleners de mogelijkheid te geven om hun kmo-klanten te laten genieten van een Vlaamse subsidie voor opleiding en advies. De kmop-audit is geen kwaliteitslabel.

Als u in het bezit bent van een Qfor erkenning, dan kan u genieten van een aantal vrijstellingen.

Worden mijn klanten nog bevraagd?

Neen. Wel is het zo dat “klanttevredenheid” één van de basisvereisten is van de kmop-norm waarvoor een dienstverlener dient te slagen om een kmop-registratie te kunnen krijgen. De dienstverlener dient aan te tonen dat hij tevreden klanten heeft, in het bijzonder voor de diensten waarvoor hij een registratie aanvraagt. Om te weten waaraan uw organisatie moet voldoen, raadpleeg de kmop-norm.

Management information beschikt al jaren over een webbased opleidingsevaluatiesysteem TrainUp. Deze tool werd in 2013 volledig afgestemd op de eisen van de kmop-norm.

Wat is het voordeel van een combinatie audit Qfor en kmop-audit?

Agentschap Ondernemen heeft het Qfor-label erkend als een kwaliteitslabel dat toegang verleent tot vrijstellingen voor de kmop-audit. De vereisten van de kmop-norm die niet moeten worden doorgelicht bij een dienstverlener die over een geldig Qfor-label beschikt zijn Activiteit, Bewijs van ervaring en Klanttevredenheid.

Hoelang duurt het voor ik geregistreerd ben?

Na het auditbezoek wordt uw dossier behandeld door de Certificatiecommissie van het auditbureau. De Certificatiecommissie maakt het resultaat over aan Agentschap Innoveren & Ondernemen en aan u. Vervolgens communiceert Agentschap innoveren & Ondernemen over het al dan niet toekennen van de registratie. Hier kan 6 weken overgaan.

Hebt u nog vragen?

Neem deel aan één van onze Live Q&A of schrijf u in voor de online cursus.

HULP NODIG?