Kmo-portefeuille: de “kmop-norm”

Op vraag van toenmalig Minister-President Kris Peeters werd door Agentschap Innoveren en Ondernemen na een openbare aanbesteding de ontwikkeling van de kmop-norm aan Management Information toevertrouwd. Management Information werkte nauw samen met vooraanstaande belangengroepen en werd bijgestaan door tal van experts waaronder Vinçotte om de norm uit te tekenen. Het doel was de registratie van de dienstverleners voor de kmo-portefeuille beter af te stemmen op de noden van Agentschap Innoveren en Ondernemen. De ontwikkeling, de testing en de voorbereiding van de implementatie van de norm heeft twee jaar in beslag genomen.

Onder voorzitterschap van Prof. Dr. Karel De Witte, die aangesteld werd door Management Information, hebben volgende belangengroepen deelgenomen aan de ontwikkeling van de kmop-norm: BeSaCC-VCA, Federdrive, Federgon, FeWeb, FVIB, IPV, OVED-VMX, Unizo, Voka en VOV.

De kmop-norm bestaat uit 5 basisvereisten met, daaraan gekoppeld, een tal indicatoren. Elke indicator wordt tijdens de audit gescreend, onder meer aan de hand van dossiergebonden controles.

Hier vindt u het kmop-norm document.


De Basisvereisten zijn:

Activiteit

Bewijs van ervaring

Klanttevredenheid

Kennis kmo-portefeuille

Integriteit

Voor bepaalde situaties zijn
vrijstellingen mogelijk.


Sinds 1 juli 2014 kan een dienstverlener die niet volledig beantwoordt aan de norm, maar wel op de goede weg is, voorwaardelijk geregistreerd zijn. Op 1 april 2016 werd een eerste grondige wijziging aan de kmo-portefeuille aangebracht.

HULP NODIG?